Tezler
Sağlığa Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Mobil Sağlık” TÜSİAD raporu yayınlandı
Sağlığa Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Mobil Sağlık” TÜSİAD raporu yayınlandı

ODTÜ'de öğretim görevlisi Dr. Cenk Tezcan'ın Sağlığa Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Mobil Sağlık” TÜSİAD raporu yayınlandı

İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları

İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkı Ve Devletin Pozitif Yükümlülüğü

Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkı Ve Devletin Pozitif Yükümlülüğü

Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

TYM ve AİHM Kararları Işığında Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması

TYM ve AİHM Kararları Işığında Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması

Kişisel Verilerin Korunmasında Uluslararası Düzenlemeler Ve Türkiye’nin Durumu

Kişisel Verilerin Korunmasında Uluslararası Düzenlemeler Ve Türkiye’nin Durumu

Kişisel Verilerin Korunması Türkiye, ABD ve AB Örnekleri

Kişisel Verilerin Korunması Türkiye, ABD ve AB Örnekleri

Kişisel Verilerin Korunması Hususunda AB İle ABD Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar Ve Çözüm Yolları

Kişisel Verilerin Korunması Hususunda AB İle ABD Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar Ve Çözüm Yolları

Kişisel Verilerin Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil Olarak Kullanılması

Kişisel Verilerin Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil Olarak Kullanılması

Kişilik Hakkı Açısından Tıbbigenetik Analizler

Kişilik Hakkı Açısından Tıbbigenetik Analizler

Hasta Bilgilerinin Gizliliği Prensibi

Hasta Bilgilerinin Gizliliği Prensibi

Bir İnsan Hakları Kavramı Olarak “Kişisel Verilerin Korunması”

Bir İnsan Hakları Kavramı Olarak “Kişisel Verilerin Korunması”

Avrupa Birliğinin 95-46 Sayılı Veri Koruma Yönergesi Işığında Kişisel Verilerin Korunması

Avrupa Birliğinin 95-46 Sayılı Veri Koruma Yönergesi Işığında Kişisel Verilerin Korunması