Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu Facebookta Paylaş Tweetle Tweetle

Ülkemiz sağlık sisteminde Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucu “kişilerin sağlık verileri” gerekli hukuksal düzenlemeler yapılmadan ve kişilik hakları gözetilmeksizin toplanmakta, güvenli olmayan koşularda saklanmakta ve ulusal ve uluslararası hukuk ve etik değerler yok sayılarak, metalaştırılarak diğer kurum ve kişilerce paylaşılmaktadır.

Bu durumun toplumda ve bireylerde ortaya çıkardığı ve çıkaracağı olumsuzluklara karşı mesleki değerlerimiz açısından kayıtsız kalmak mümkün değildir.

Kurumlarımız tarafından yasa yapıcı ve uygulayıcılar defalarca uyarılmış ve gerekli hukuksal mücadele yürütülmüş olsa da ne yazık ki ilgililer hukuk tanımaz ve ısrarcı yaklaşımlarını sürdürmeye devam etmektedir.

Sorunun önemi ve de sürekliliği göz önünde tutularak konuyla ilgili toplumun ve meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek açısından “Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.

Çalışma grubu sorunun çözümü için her türlü katkı ve katılıma açıktır.

 

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu 

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Halk Sağlığı Derneği (HASUDER), 

Hasta ve Hasta Yakını Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Türk Dişhekimleri Birliği

Türk Eczacılar Birliği

Türk Gastroentereloji Derneği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk Nöroloji Derneği

Türk Nöroşirürji Derneği, 

Türk Perinatoloji Derneği, 

Türk Tabipleri Birliği

Türk Toraks Derneği, 

Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Biyoetik Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

 

Yürütme kurulu üyeleri;

1.Dr. Ayşegül Aksakal

2.Dr. Lale Tırtıl

3.Dr. Hasan Oğan

4.Dr. Mustafa Sercan

5.Dr. Hüseyin Soysal

6.Dr. Ümit Şen

7.Dr. Erdem Birgül

 

Facebookta Paylaş Tweetle Tweetle
SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'10.0.5.8' (using password: YES)