Sağlık Bakanlığı SGK’nın Kişilerin Sağlık Hakkını Ortadan Kaldıran Uygulamasına Göz Yumuyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu üzerinden 02.10.2012 tarihinde B.10.1.TKH.0.02.00.00 sayılı “Güvenlik kameraları ve biometri teknolojisinin Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde kullanılması hakkında” konulu yazısında;

“kişilerin açık rızaları olmaksızın” parmak izi, göz retinası, iris, yüz şekli, ses, imza, avuç içi vs. gibi verileri “kişisel veriler” olduğu kabulü ile birlikte bilgisayar kontrollü otomatik sistemlerle elde edilmesi ve veri bankalarına kaydedilmesinin “hukuken uygun olmadığı” görüşünü dile getirirken aynı Sağlık Bakanlığı; Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), zorunlu (Tedavi olamazsınız!) bir onamla kişilerden biyometrik veri toplamasına, depolamasına ve biyometrik verilerini vermeyen kişilere özel sağlık sektörü üzerinden sağlık hizmeti vermeyerek

SGK kapsamındaki kişilerin sağlık hakkını ortadan kaldırmasına göz yummaktadır.