Güncel

Sağlık Turizminde Kişisel Sağlık Verilerine Yönelik İptal Kararı

Sağlık Turizminde Kişisel Sağlık Verilerine Yönelik İptal Kararı

TTB tarafından sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali için açılan davada sağlık verilerinin paylaşılmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesi durduruldu.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı sağık verilerini da kapsayan “özel nitelikli kişisel verilerini işlenmesinde veri sorumlularınca alınması gereken yeterli önlemler”

Evde Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Veri Paylaşımına İlişkin Düzenleme İptal Edildi

Evde Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Veri Paylaşımına İlişkin Düzenleme İptal Edildi

27.02.2015 tarih 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin hukuka aykırı düzenlemelerinin iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi;