Güncel

Evde Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Veri Paylaşımına İlişkin Düzenleme İptal Edildi

Evde Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Veri Paylaşımına İlişkin Düzenleme İptal Edildi

27.02.2015 tarih 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin hukuka aykırı düzenlemelerinin iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi;

SB Kişisel Verilere Yönelik Görüş yazısı

SB Kişisel Verilere Yönelik Görüş yazısı

Avukatların özel sağlık kuruluşlarından hasta bilgilerini ve dolayısıyla hasta dosyasından suret alabilmesi için özel yetki verilmiş olunmalıdır

DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY SAĞLIK VERİLERİNİN KİŞİLERİN VE HEKİMLERİN İRADESİNE AYKIRI OLARAK TOPLANMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ DURDURDU

Avrupa Parlementosu Kişisel Veriler Hk.

Avrupa Parlementosu Kişisel Veriler Hk.

Avrupa Parlamentosu eprivacy kanunu içinde end-to-end şifreleme ve nobackdoors regülasyonları geçti.