Uluslararası Yasa ve Sözleşmeler Facebookta Paylaş Tweetle Tweetle

  ULUSLARARASI YASA VE SÖZLEŞMELER AÇIKLAMA
1 AB - Kişisel Verilerin işlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Hakkındaki 95/46/EC Sayı ve 24 ekim 1995 Tarihli Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Birliği Parlamentosu Direktifi 1995
2 Avrupa Biyotıp Sözleşmesi  1997
3 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Madde 8
4 Avrupa Konseyi - Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme 1981
5 Avrupa Konseyi - Tıbbi Verilerin Korunması Direktifi,  1997/5
6 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ  Madde 12
7 DÜNYA HEKİMLER BİRLİĞİ HASTA HAKLARI BİLDİRGELERİ Lizbon – 1981, Bali - 1995, Santiago – 2005
8 Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü (Ana Sözleşmesi) Temel Doküman Roma 2002
9 OECD Sınır Ötesi Bilgi Akışları  1985
10 TS ISO/IEC 27000 Bilgi Güvenliği Standartı
11 TS ISO/IEC 27001             Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standartı
12 TS ISO/IEC 27799            Sağlık Bilişimi Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (Sağlık Kuruluşları) Standartı
13 ULUSLAR ARASI HEKİMLİK ETİĞİ YASASI  2006

Facebookta Paylaş Tweetle Tweetle