Ulusal Yasa ve Sözleşmeler Facebookta Paylaş Tweetle Tweetle

  YASAL MEVZUAT AÇIKLAMA
1 Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; 24 Temmuz 2012, Resmî Gazete Sayı: 28363 
2 2954 SAYILI RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN Madde 4/f, ve 5/j
3 3359 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Madde 3/f 
4 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU  Madde 23, 24, 25
5 4857 SAYILI İŞ KANUNU Madde 75
6 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU  Madde 19, 21, 22
7 5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU  Madde 12
8 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU Madde 132, 135, 136, 139, 239
9 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU  Madde 19, 83, 84, 85, 86
10 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (KHK) Madde 47 
11 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU  Madde 49
12 GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 11.07.2013 R.G. Sayı: 28350
13 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Veri Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı  
14 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN TASARISI  
15 Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği SB'dan; 30 Kasım 2012, R.G. Sayı: 28483  
16 T.C. ANAYASASI Madde 17, 20, 21, 22, 24, 25
17 Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi Ve Gizliliğin Korunması Hakkındaki Yönetmelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; 24 Temmuz 2012 R.G. Sayı:28363

Facebookta Paylaş Tweetle Tweetle