Kişisel sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi Videoları

Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi 1. Gün - Açılış Konuşması

- Dr. Şebnem Korur Fincancı

Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi 1. Gün - Misafir Konuşmacı

- Selin Sayek Böke

Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi 1. Gün 1. Oturum

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN GÖZETİMİNDE GENEL YAKLAŞIMLAR

 • Oturum Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı / Türk Tabipleri Birliği
 • Gözetimin Ekonomi Politiği Prof. Dr. Melih Kırlıdoğ / Emekli Öğretim Üyesi
 • Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Yazılım Üretimine Politik Yaklaşım İlhami Türkdoğan / TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
 • Sağlık Alanında Geleceğin Suçları ve Bu Alanda Siber Tehditlerin Kişisel Sağlık Verilerimiz Üzerindeki Etkileri Mesut Demirbilek / Suç Araştırmaları Uzmanı

Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi 1. Gün 2. Oturum

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KÖTÜYE KULLANIMI VE YARGI SÜREÇLERİ

 • Oturum Başkanı Prof. Dr. Atilla Ataç / Türk Dişhekimleri Birliği
 • Kişisel Sağlık Verileri, İşlenmesi ve İhlaller, Seçim Yasasında Durum Yargıç Halil Güner / Asliye Ceza Hakimliği
 • Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması İle İlgili İdari Yargı Kararlarına Genel Bakış M. Önder Tekin / Emekli İdari Yargıç
 • Psikiyatri Uygulamalarında Kişisel Verilerin İfşası: Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Doç. Dr. Fatih Öncü / Türkiye Psikiyatri Derneği

Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi 1. Gün 3. Oturum

SÖZEL BİLDİRİLER

 • Oturum Başkanı Dr. Güray Kılıç / İstanbul Tabip Odası
 • Kadın Sağlığı ve Üreme Tıbbı Açısından Kişisel Sağlık Verileri, Saklanma Prof. Dr. İsmail Çepni İÜ-C Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 • Yapay Zeka ve Sağlık Hizmetinde Kişisel Sağlık Verileri Av. Sabire Sanem Yılmaz / SCoBAL Proje Eğitmeni
 • Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerindeki Etik Sorunları: E-Nabız ve Bazı Ülke Örneklerinin Karşılaştırılması Filiz Bulut / Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik AD Doktora Öğrencisi

Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi 2. Gün 1. Oturum

OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA (COVİD 19) MEKANSAL BİLİŞİM VE MOBİL UYGULAMALAR

 • Oturum Başkanı Av. Hüseyin Özbek / Türkiye Barolar Birliği
 • Temas Takip Uygulamaları ve “Hayat Eve Sığar” Uygulaması Özelinde Kişisel verilerin Korunması Av. Faruk Çayır / Alternatif Bilişim Derneği
 • “Akıllı” Şehirde Küresel Salgınla Mücadele Dr. Öğretim Üyesi Caner Güney İTÜ İnşaat Fakültesi, Geometik Müh. Böl.
 • Covid 19 Pandemisinde Kişisel Sağlık verilerinde Laboratuvar Çalışmaları ve Kullanımı Uz. Dr Suat Hayri Küçük / Türk Biyokimya Derneği

Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi 2. Gün 2. Oturum

OLAĞAN DIŞI DURUMLAR VE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ / COVİD-19

 • Oturum Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak / Türk Eczacıları Birliği
 • Covid-19 Pandemisinde Kişisel Verilerin Korunması Dr. Öğretim Üyesi Elif Küzeci Bahçeşehir Üniv. Hukuk Fak. Genel Kamu Hukuku AD
 • “Devlet Sırrı” Olarak Covid-19 verileri Doç. Dr. Osman Elbek Türk Toraks Derneği Sağlık Politikaları Çalışma grubu, TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi
 • Kişisel Sağlık verilerinde Mahremiyet ve Halk Sağlığı Dengesi Prof. Dr. Pınar Okyay Adnan Menderes Üniv. Halk Sağlığı AD, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi 2. Gün 3. Oturum

TELE SAĞLIK UYGULAMALARI, HUKUKİ VE ETİK YÖNLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

 • Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Küzeci Bahçeşehir Üniv. Hukuk Fak. Genel Kamu Hukuku AD
 • Konuşmacılar Dr. İlker Küçükparlak Serbest Hekim Arş. Gör. Oğuzhan Yeşiltuna Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku AD Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen Tıp Etiği

SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'10.0.5.8' (using password: YES)