Kişisel sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi

Merhaba,

Dijital teknoloji her geçen gün hızla gelişip hayatın her alanına girerken, tıp bilimi ve sağlık hizmeti de doğrudan bundan etkileniyor. Bu teknolojik değişim ve gelişime bağlı olarak eski kayıt sistemleri de yerini elektronik kayıt sistemlerine bırakmakta.

Sağlık alanında elektronik kayıtların yararları herkes tarafından kabul edilip kullanımı her geçen gün artsa da, yol açtığı kişisel ve toplumsal olumsuzluklar, gittikçe büyüyen çözümü güç sorunlar yumağı olarak ortada durmaktadır.

Bir yanda ulusal ve uluslararası sermaye sağlıkta dijital teknolojiyi kullanarak ve kullandırtarak egemenliğini hızla artırmakta, ancak beri yanda ülke yönetimlerinin ve toplum konuya olan duyarlılığı ve farkındalığı ne yazık ki hem çok az, hem de yavaş gelişmekte. Öyle ki, ülkemizde Kişisel verileri Koruma Kanunu 2016 yılında yayımlanmış olduğu halde sağlık alanında kişisel verilere yönelik diğer düzenlemeler henüz yapılmamıştır. Aksine bu veriler çoğu kez yürürlükteki öbür yasalara ve genel kurallara bile uyulmaksızın başta kamu yönetimi olmak üzere toplanarak işlenmektedir.

Bilinmelidir ki artık sağlık sermayesi açısından kişisel sağlık verileri temel önemdedir. Başta genetik veriler (biyokapital)  olmak üzere kişisel sağlık verileri temelinde "sağlık veri sektörü"  oluşmuş, bu yeni sektörde uluslararası alanda çok ciddi rekabet ve çıkar savaşları yaşanmaya başlamıştır.

Kişisel sağlık verileri kamu ya da özel sağlık hizmet sektörü tarafından gerçek sahiplerinden toplum ve birey sağlığını iyileştirmek amacıyla alınmakta ama öte yandan ulusal ve uluslararası sermaye asıl olarak bu verileri ticari mal ve sermaye olarak piyasaya sürmekte, kar amaçlı ticari politikalarını oluşturmaktadırlar.

Toplanan veriler uzun süredir işlendiği halde henüz toplumların özellikle de daha fazla ve nitelikli sağlık hizmetine ihtiyacı olan kesimlerin lehine bir gelişme sağlanmamıştır. Aksine yoksul kesimlerin sağlık hizmetine ulaşması her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.

Çalışma Grubu olarak daha önceki çalışmalarımızda olduğu gibi bu 4. Ulusal Kongremizde de kişisel sağlık verilerinin önemi konusunda bireyleri ve tüm toplumu bilgilendirmeyi, farkındalık ve duyarlılık oluşturmayı, çözüme yönelik öneriler geliştirmeyi amaçladık. Kongrede kişisel sağlık verileri hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelenecek ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yolları değerlendirilecektir.

Kongremize katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Kişisel Sağlık verileri Çalışma Grubu

Kişisel Sağlık Verileri IV. Ulusal Kongresi canlı yayın olarak “ Türk Tabipleri Birliği” Youtube kanalı üzerinden izlenebilir.

Canlı yayın sırasında soru sormak için; https://www.kisiselsaglikverileri.org/kongre/2020/Canli adresinden kayıt olunması gerekmektedir.

TTB Sosyal Medya Adresleri;

Youtube: https://www.youtube.com/user/turktabipleribirligi

Facebook: https://www.facebook.com/turktabipleribirligi

Twitter: https://twitter.com/ttborgtr

SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'10.0.5.8' (using password: YES)