Şizofreni Hastalarına Potansiyel Suçlu Muamelesi Yapılamaz

 

 

Türkiye Psikiyatri Derneği;

http://www.psikiyatri.org.tr/news.aspx?notice=1079

 

Toplum Sağlı Merkezlerine Gönderilen Yazı ve bilgi formu:

 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin birinci basamakla entegrasyon çalışmaları kapsamında; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ruh Sağlığı 'Programlan Daire Başkanlığından gönderilen 03/04/2015 tarih ve 23859870 sayilı yazı ile TRSM bulunan illerde her bir aile hekimine halen kayıtlı olan bu hastalardan kaçının TRSM'ye kayıtlı olduğunun tespit edilmesi amacıyla bilgi istenmiştir.  

Bu nedenle İlçenizdeki Aile Hekimliği Birimlerine kayıtlı Kronik Psikotik Bozukluğu (Şizofreni, Paranoid Bozukluk, Psikotik Bozukluk Bipolar- Duygu Durum Bozuklukları vb. ) olan hasta sayılarının ekli listeye doldurularak 15/05/2015 tarihine kadar Müdürlüğümüze mail
ve yazı ile bildirilmesi hususunda; Gereğini rica ederim.