''Sağlık Hukukunda Mahremiyet ve Hasta Hakları'' konulu panel yapıldı

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezince düzenlenen “Sağlık Hukukunda Mahremiyet ve Hasta Hakları” konulu panel, 22 Aralık 2013 Pazar günü saat 13.00’da Orhan Adli Apaydın Konferans Salonunda yapıldı.
Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av. Ümit Erdemve Türk Tabipler Birliği Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubundan Dr. Hasan Oğan’ın kısa açılış konuşmalarından sonra ilk oturuma geçildi.
 
Sağlık Hukuku Merkezi Genel Sekreteri Av. Funda Işık Özcan’ın yönettiği oturumda konuşan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sağlık Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Gürkan Sert, ‘Kişisel sağlık verilerinin gizliliği ve tıp etiği’ konusunu ele aldı. Konuşmasında özel hayatın temel bir insan hakkı olduğunu ve müdahale edilemeyeceğini, özel hayatın Anayasa’da belirtilen ilkeler doğrultusunda ancak kanunla sınırlanabileceğini söyledi. Sağlık alanındaki veriler için çok duyarlı olunması gerektiğinin altını çizen Sert, günümüzde devletin bu bilgilerin paylaşılması dayatmasıyla karşı karşıya olunduğunu bildirdi. Bir hasta hakkı olarak yaşamın gizliliğine saygı göstermek gerektiğini vurgulayan Gürkan Sert, sağlık verilerinin sadece hastanın izin verdiği ölçüde ve koşullarda paylaşılması gerektiğini belirtti.
 
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci, ‘Sağlıkta kişisel veriler ve haklar’üzerinde durdu. Kişisel verilerin korunmasının insanın korunmasıyla ilgili olduğunu belirten Küzeci, sağlık alanındaki korumanın 1970’li yıllardan bu yana konuşulmaya başlandığını, ancak kişisel verilerin devlet kurumlarında yeterince korunmadığının görüldüğünü bildirdi. Elif Küzeci, Anayasa ve yasalarda yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler hakkında bilgi verdi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıfta bulundu.
 
Panelin ikinci oturumunu Sağlık Hukuku Merkezi Başkan yardımcısı Av. Gültezer Hatırnaz Erol yönetti. Bu oturumda konuşan Türk Tabipler Birliği Hukuk Bürosundan Av. Mustafa Güler, ‘Sağlıkta özel yaşamın korunması ve Türkiye’deki süre璠hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Sağlık hizmetlerinin özelliği, sır saklamanın kaynakları hakkında uluslar arası belgeler, anayasa, TCK, CMK, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları açısından değerlendirmelerde bulunan Güler, Sağlık Bakanlığı ve SGK uygulamalarının insan haklarına aykırı olduğunu vurguladı. Özel bazı mahremiyet konularında yaşanan hukuksuzluklara da değinen Mustafa Güler, mahremiyet ihlalleri konusunda verilen yargı kararlarını hatırlattı.
 
Panelin son konuşmacısı Av. Habibe Yılmaz Kayar da ‘Sağlık hizmetlerinde özel yaşamın ihlaline ilişkin vakalar’ konusunu ele aldı. Kayar, tıbbi bilgilerin idari personelle paylaşılması, tıbbi tanının başka bir hekimle paylaşılması, tanının başka hastalar ve sosyal ortamda paylaşılması, tanının tüm hastane personeliyle paylaşılması gibi örnekler vererek bunlar hakkında açılan idari ve adli soruşturmalar, açılan davalar ve alınan kararlarla ilgili gelişmeleri anlattı.
 
Panel oturumlarının sonunda konuşmacılar, katılımcıların sorularını yanıtladılar. Oturum sonlarında konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi verildi.
 

SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'10.0.5.8' (using password: YES)