Kişisel Sağlık Verileri Ve Mesleki Yaklaşım Çalıştayı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Dişhekimleri Birliği, Türkiye Eczacılar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan çalışma grubunun gerçekleştirdiği çalıştayda kişisel sağlık verileri; hukuk, mesleki etik ve teknolojik gelişmeler açısından değerlendirildi.

 

Çalıştayda kişisel sağlık verilerinin kişinin hak ve özgürlükleri temelinde değerlendirilmesinin gerektiği, konuyla ilgili yasal düzenleme ve uygulamaların kişinin hak ve özgürlüklerini kesinlikle baskılayıcı, kısıtlayıcı ve de sağlık hakkını engelleyici olmamasının önemli olduğu vurgulandı.

 

Çalıştay metinleştirilerek TTB web sayfasında Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu bölümünde (www.ttb.org.tr/ksv) yayınlanacak.