Anestezi Uzmanları Mesleki Risk Değerlendirme Toplantısı

04 Ekim 2013 tarihinde yapılan toplantıya anestezi uzmanlarının yanı sıra kurumsal olarak TTB Sağlık Çalışanları Sağlığı Çalışma Grubu, Türkiye Anestezi Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Adli Tıp Uzmanları Derneği, Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği temsilcileri katıldı.

 

Toplantıda söz alan katılımcılar;

 

- Yoğun bir tempoda çalıştıkları ve çalışma sürecinde genelde dinlenme molası dahi verilemediği

 

- Çalışma ortamlarının fiziki koşullarının yetersiz ve uygunsuz olduğu, özellikle dinlenme odası vb. bulunmadığı, bulunanların ise uluslararası standartlara göre yetersiz olduğu

 

- Yapılan işe bağlı mesleki risklerle (iğne batma, ergonomi, gürültü, radyasyon, yetersiz aydınlatma ve havalandırma, elektrik çarpma vb) yoğun olarak karşı karşıya kaldıkları

 

- Tedavi kurumlarında yalnızca operasyon ortamlarında görev yapılmadığı, kurumda birçok faklı görevi (yoğun bakım, poliklinik, endoskopi vb) üstlenmek zorunda oldukları

 

- Özel tedavi kurumlarında genelde anestezi uzmanının tek uzman olarak çalıştığı, anestezi teknisyen ya da teknikerinin bulunmadığı, teknisyen ve tekniker bulunan kurumlarda ise aynı anda birden fazla (4 – 5) hastaya müdahale edilmek zorunda kalındığı bu tür çalışma düzenlerinin haftalık olağan çalışma süresinin büyük oranda aşılmasına yol açtığı

 

- Buna karşılık ülkenin merkezden uzak bölgelerinde anestezi uzmanı olmadan anestezi teknisyen ve teknikerleriyle anestezi uygulamalarının olduğu ve bu tür uygulamaların da hastalar ve sağlık çalışanları bakımından riskleri artırdığı

 

- Özel kurumlar kadar devlet hastanelerinde de performans uygulamasından sonra daha da belirginleşen sürekli daha fazlasının yapılmasının (limitini aç) istenmesi, düzensiz çalışma durumu

 

- Anestezi uygulamasının gereği hastanın yaşamı açısından yoğun risk alınması, olası hata durumunda maddi ya da manevi yönden ağır bedellerin ortaya çıkması, ilaçlara bağlı anafilaksi yaşanma olasılığı gibi durumların kişisel olarak yoğun baskı oluşturması

 

- Son yıllarda sağlık ortamındaki olumsuz gelişmeler, hasta ve hasta yakınlarının istenmeyen davranış biçimleri ile sıkça karşılaşılır olması

 

- Anestezi uzmanı hekimlerin, teknisyen ve teknikerlerin kendi mesleklerine özgü sorunları olsa da ortak sorunları olduğu ve bu tür sorunlar için ortak çaba gösterilmesinin uygun olduğu

 

- Mevcut durumun daha yakından tespiti için bir anket çalışmasının uygun olacağı yönünde görüş belirttiler.

 

Toplantı sonucunda konunun daha da detaylandırılması için çalışmaların yoğunlaştırılması, var olan komisyonun genişletilerek özellikle çözüm konusunda önerilerin oluşturulması görüşü benimsendi.

SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'10.0.5.8' (using password: YES)