Tek Tek Bireylere Erişmek Mümkün

Alternatif Bilişim Derneği European Digital Rights’ın (EDRI)* hazırladığı "An Introduction To Data Protection" (Veri Korumaya Giriş) isimli internette kişisel bilgileri koruma yöntemleri ile ilgili bilgi veren broşürü Türkçe’ye çevirdi.

 

 

Alternatif Bilişim Derneği'nin sunuş yazısında "Milyarlarca insanı buluşturan İnternet ve yolaçtığı değişim sayesinde her gün devasa büyüklükte veri toplanıyor, işleniyor ve saklanıyor. Önemli bir bölümünün kişisel hassas verilerimiz olduğu aşikar. Bunların özenle korunması, belki de hiç toplanmaması gerekmekte" deniyor.

 

Ancak dernek, başta kâr odaklı düşünen ticari kuruluşlar ve yurttaşları hakkında daha fazlasını bilmek isteyen devletler gelmek üzere birçok kişi ve kurumun, hiçbir yasal düzenleme veya etik ilke olmadan yurttaşların bilgilerini topladığını, fişleme yaptığını söylüyor. 

 

"Evin duvarları arasında gösterilen hassasiyetin, tüm yaşam alanlarında da gösterilmesi için farkındalık ön koşuldur. Bu durumun değiştirilmesi ise yasal düzenlemeler yapmaktan çok daha zor" sunuş yazısında, "Broşürde kişisel verilerin gizliliği konusunda önemli olanın “anonim setinin” büyüklüğü olduğu vurgulanıyor" deniyor.

 

Nelere Razıyız?

 

İnternet kullanımı sırasında kişisel verileri korumaya yönelik bir el kitabı niteliğinde olan "Veri Korumaya Giriş" broşürü on iki bölümden oluşuyor.

 

İlk bölüm olan Kişisel Veriler’de nelerin kişisel veri olduğu ve neden önemsenmesi gerektiği anlatılıyor. İkinci bölüm: Anonimleşme ise internette kişisel verilerin gizli kalıp kalamayacağını anlatıyor.

 

Bu bölümde internette sadece “şu kadar haneli sayı” olarak var olan kullanıcıların kimliklerinin ne kadar gizli olduğu tartışılıyor. İnternette sayı olarak yer almanın gizlilik için yeterli olmadığı, önemli olanın “anonimlik setinin” büyüklüğü olduğu ifade ediliyor.

 

Broşürde internette gezinirken nelere "razı" olduğumuz, kişisel verilerimizin güvenliği hakkında bilgi veriyor, sosyal paylaşım sitelerinde verilerimizi nasıl koruyabileceğimize dair yöntemleri aktarıyor. 1997 yılında Netfix kullanıcılarına yönelik bir araştırmanın aktarıldığı broşürde üzerinde sadece posta kodu ve doğum tarihi bilgisi olan tıbbi kayıtların incelendiğinde tek tek bireylere ulaşılabildiği belirtiliyor.

 

Veri Korumaya Giriş, interneti kullanan ve paylaşan kullanıcılara yol yordam gösteren, anlaşılır bir dille anlatılmış el kitabı niteliğinde.

EDRI

EDRI (European Digital Rights / Avrupa Dijital Haklar Örgütü) 20 farklı Avrupa ülkesinden, 32 kişisel gizlilik ve insan hakları temalı kuruluşun üyesi olduğu bir birliktir. Alternatif Bilişim Derneği EDRI'nin gözlemci üyelerindendir. http://www.edri.org/ 

SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'root'@'10.0.5.8' (using password: YES)