Kişisel Sağlık Verileri / Genetik - Sempozyum

Kişisel Sağlık Verileri / Genetik - Sempozyum 06 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirilecektir.

1.Genetik veri, önemi ve kişisel haklar

2.Sağlık Bakanlığı GENOM Projesi

3.Genetik verilerde etik tutum

4.Genetik ayrımcılık

5.Genetik verilerin oluşturulduğu alanlar

6.Genetik veri teknolojisi ve bilimsel çalışmalar

7.Genetik verilerin geleceği

8. Genetik hastalıklarda tanı koymanın sonuçları

9.Genetik verilerin kötüye kullanımı

10.Genetik verilere ilişkin ulusal ve uluslararası yasal mevzuat