Güncel

HASTA YAKINI-HEKİM / ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL / HAKARET HK.

HASTA YAKINI-HEKİM / ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL / HAKARET HK.

YARGITAY (12.) CEZA DAİRESİ 2018/1713 E., 2018/7030 K., 21.06.2018 TARİHLİ KARARI’NDAN;

Sağlık Turizminde Kişisel Sağlık Verilerine Yönelik İptal Kararı

Sağlık Turizminde Kişisel Sağlık Verilerine Yönelik İptal Kararı

TTB tarafından sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali için açılan davada sağlık verilerinin paylaşılmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesi durduruldu.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı sağık verilerini da kapsayan “özel nitelikli kişisel verilerini işlenmesinde veri sorumlularınca alınması gereken yeterli önlemler”