Güncel

KVKK Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı Tüm Metni Yayınlandı

KVKK Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı Tüm Metni Yayınlandı

Toplantıda yıllarca bekletilen Kanun’un komisyonlarda iyice değerlendirilmeden hızlıca çıkartıldığı, kişisel verilerin (hakların) özellikle de sağlık verilerinin korunması yönünde önemli eksiklikler içerdiği ve onam (açık rıza) konusunun da yeterince açıklanmadığı dile getirildi.

Anayasa Mahkemesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Anayasa Mahkemesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Yüksek Mahkeme heyeti, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı. Başvuruda eksiklik tespit etmeyen heyet, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

CHP Kişisel Verilerin Korunma Yasası'nın iptali için AYM'ye başvurdu.

CHP Kişisel Verilerin Korunma Yasası'nın iptali için AYM'ye başvurdu.

İptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle, 3 Haziran 2016 tarihinde 124 CHP milletvekilinin imzası ile Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

KVKK HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

KVKK HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

"Kişisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin başka kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz kullanımına karşı sahip oldukları bir haktır. Bu hakkın korunmasıyla ilgili KVKK 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’nde kabul edilerek kanunlaşmıştır. Çalışmamızda KVKK, bu alandaki uluslararası düzenlemeler ışığında incelenmiştir."