Güncel

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik yayınlandı

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik yayınlandı

Bu Yönetmeliğin amacı; kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin sağlanmasına, kişisel sağlık verilerini toplama, işleme, aktarma, bu verilere erişim için kurulacak sisteme, kişisel sağlık verisi kaydı tutulan sistemlerin güvenliği ve denetimi ile sağlık hizmeti sunumundaki personel hareketlerinin Bakanlığa bildirilmesine ilişkin işlemlerde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation–GDPR) Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Nisan 2016 tarihinde onaylandı

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation–GDPR) Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Nisan 2016 tarihinde onaylandı

Kişisel verilerin koruması ile bireylere verileri üzerinde daha iyi kontrol imkân sağlanmasını ve Avrupa Birliği genelinde yüksek düzeyde veri koruması oluşturmayı amaçlayan AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation–GDPR) Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Nisan 2016 tarihinde onaylanmıştır.

SGK ve TAIEX Çalıştayı Yapıldı

SGK ve TAIEX Çalıştayı Yapıldı

Bazı AB üyeleri ile birlikte Sosyal Güvenlik Verilerine İlişkin Değerlendirmeler yapıldı.

KVKK Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı Tüm Metni Yayınlandı

KVKK Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı Tüm Metni Yayınlandı

Toplantıda yıllarca bekletilen Kanun’un komisyonlarda iyice değerlendirilmeden hızlıca çıkartıldığı, kişisel verilerin (hakların) özellikle de sağlık verilerinin korunması yönünde önemli eksiklikler içerdiği ve onam (açık rıza) konusunun da yeterince açıklanmadığı dile getirildi.